Oznamujeme občanům, že při trvání současného nouzového stavu není nutné dodržet termíny pro úhradu místního poplatku za svoz odpadů do konce dubna. Poplatek lze uhradit do konce června, příp. po ukončení nouzového stavu. Město z nedodržení termínu platby nebude uplatňovat žádné sankce.

Dále vyzýváme občany, aby v případě, že poplatky budou chtít hradit, použili v maximální možné míře bezhotovostní převod prostřednictvím platební brány aplikace Portál občana na městských internetových stánkách, či příkazy ze svých účtů – variabilní symbol sdělí na telefonický dotaz zaměstnanci městského úřadu paní Vodáková (326 776 621) nebo paní Kovářová (326 776 622). Z bezpečnostních důvodů nebudou do zrušení stavu nouze platby za poplatky v hotovosti na pokladně městského úřadu akceptovány.

Děkujeme za pochopení