Finanční a školský odbor Městského úřadu v Mnichově Hradišti upozorňuje občany (vlastníky nemovitostí) na možnost půjček z Fondu rozvoje a bydlení. Půjčky se poskytují na modernizaci a opravy nemovitostí na území města a místních částí.
Bližší informace získáte na Městském úřadu v kanceláři č. 10 u pí Pavlíny Kolomazníkové.

Orientační plán přízemí