S nařízením vlády České republiky přichází od pondělí 1. března 2021 nová omezení obchodů a služeb. 

Na základě usnesení vlády č. 217 ze dne 26. února 2021 platí následující usnesení:

  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
   • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
   • v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.

 

Místní restaurace dokáží zajistit dodávku stravování pro obyvatelstvo výdejem „okénka“:

 • U Karlových Varů - 737 464 203 - Facebook
 • Hotel u Hroznu - 775 631 209 - Facebook
 • Penzion U Mydlářů - 724 995 127  - Facebook
 • Amuse Bouche - 605 026 076 - Facebook
 • Podzámecká restaurace - 728 322 285 - Facebook
 • U Kvapilů - 739 013 407 - Facebook
 • Podzámecká restaurace - 728 322 285 - Facebook

Více informací najdete na stránkách jednotlivých restaurací.

Závodní stravování formou rozvozu, zůstává zachováno. (Restaurace U Kvapilů, Hotel Hrozen, Agarden)

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do odvolání zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.