Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

- Dosavadní platná nařízení Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena a jsou nadále platná (například povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, v dopravě).

- Subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti. 

 

I. ZAKAZUJ ÍSE

hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách, v počtu vyšším než dvaceti osob ve vnějších prostorách s výjimkou událostí uvedených v kategorii II. omezení. Výjimkou z hromadných akcí jsou: domácnosti, místa výkonu povolání včetně místa podnikatelské či obdobné činnosti, svatby či vstupy do registrovaného partnerství a pohřby s dodržením pravidla odstupu 2 metrů.

Úplně zakázaná jsou divadelní a další umělecká představení či slavnosti, v nichž se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

 

I. OMEZUJÍ SE

1. Divadelní, filmová a jiná představení, při nichž jde převážně o mluvený projev, tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků za předpokladu, kdy dodrží odstupovou vzdálenost 2 metry a budou mít určeno místo k sezení (platí i v případě vstupného zdarma i zpoplatněných vstupenek). Organizátor je povinen účastníky evidovat.

2. Sportovních akcí mohou být účastni pouze sami sportovci a osoby zajišťující nezbytný organizační a technický servis včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nejvýše 130 přítomných v rámci vnitřního i venkovního prostoru sportoviště. Totéž platí i pro přípravy (soustředění, kempy) sportovců.

3. Bohoslužby jsou povoleny pouze za předpokladu, že se jich účastní maximálně 100 osob a každá má své místo k sezení. Průběh bohoslužby je možný pouze pokud mají všechny osoby vlastní místo k sezení, a s to s výjimkou osob, které bohoslužbu vedou nebo při vedení bohoslužby pomáhají. Zpěv je při bohoslužbách zakázaný.

4. Omezuje se doba provozu restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení, v době od 22:00 do 06:00 hodin musí být všechny stravovací provozovny uzavřeny. Výjimku tvoří zaměstnanecké provozovny, stravovací zařízení zdravotních, sociálních a vězeňských služeb. Výjimku tvoří také provozovny s výdejním okénkem či provozovny umožňující prodej jídla s sebou bez nutnosti vstupu do vnitřních prostor provozovny.

Uvnitř stravovacích provozoven sedí u jednoho stolu maximálně šest osob, stoly jsou od sebe vzdáleny nejméně 1,5 metru*. V případě výdejního okénka je osoba konzumující či se u výdeje zdržující povinna dodržovat alespoň dvoumetrový odstup. Výjimku tvoří předzahrádka v blízkosti výdejního okénka.

Provozovatel zařízení nesmí do vnitřních prostor pustit více zákazníků, než kolik je míst k sezení. Aktuální počet míst k sezení musí mít evidovaný.