V části obce Olšina proběhne kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení – jedná se o celkovou výměnu vedení, zemění, sloupů, svítidel i rozvaděčů. Město se tak připojuje ke stavební akci společnosti ČEZ, a. s., která v Olšině realizuje přeložku elektrického vedení. Nové veřejné osvětlení bude úspornější, protože budou instalována LED svítidla.

Harmonogram/etapizace

2. pol. 2021 – 2022 – kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení