Předmětem akce je výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování nové oboustranné komunikace v Akátové ulici. Ta propojí stávající ulice Na Úvoze a V Cestkách. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami a se zelenými pruhy po obou stranách. Dopravně bude fungovat jako obytná zóna se smíšeným provozem chodců a vozidel. V uličním prostoru mimo vozovku budou umístěna parkovací stání, vjezdy na jednotlivé pozemky a dále prostor pro míjení. Zbývající plochy podél komunikace budou zatravněny. Komunikace bude doplněna o zpomalovací prvky: pruhy na začátku komunikace u křižovatky s ul. Na Úvoze a na konci komunikace u křižovatky s ul. V Cestkách. Dále budou zvýšeny prostory křižovatek s komunikacemi umístěnými na pozemcích parc. č. 1992/17 a 1992/28. Těsně před stavbou komunikace bude firma Eltro Šťastný (správce veřejného osvětlení) provádět rekonstrukci veřejného osvětlení a poskytovatelé internetu pokládku sdělovacích kabelů.

 

 

Harmonogram/etapizace

2013 až 2015 projektová a inženýrská příprava

2016 realizace inženýrských sítí a přípojek

2018 - 2020 realizace stavby