Sportovní klub a Osadní výbor Veselá po úspěšném Dětském dni, který se uskutečnil 30.8.2008, zorganizoval v sobotu 6.9.2008, sportovní odpoledne a společenský večer pro dospělé. Volejbalový turnaj, který probíhal po celé odpoledne, byl doplněn i o jiné soutěže (chůze na chůdách, přetahování lanem atd.). Přihlásila se čtyři družstva občanů Veselé a jako host bylo pozváno družstvo městského úřadu. Utkání v průběhu turnaje přinesla zajímavé sportovní výkony a někdy i veselé situace.

Organizátoři připravili doprovodný program pro ostatní účastníky akce a děti navíc využívaly prolézačky a ostatní zařízení sportovního areálu. Akce přinesla všem přítomným hezky strávené odpoledne i večer a organizátoři již připravují další. Patří jim za to dík.