Městský parlament dětí a mládeže Mnichovo Hradiště Vás srdečně zve k uctění památky Františka Mendíka, které se uskuteční o Dušičkách 2. listopadu v 17 hodin. Sraz je naplánován u hlavní brány Městského hřbitova (z ulice Dr. Hořice), odkud se společně odebereme k Mendíkovu hrobu, kde mu zapálíme svíčky, a také mu zde podle jeho poslední vůle položíme věnec. Nebude se ovšem jednat o jen tak ledajaký věnec, který bychom koupili v obchodě.
František Mendík totiž odkázal městu Mnichovo Hradiště veškerý svůj majetek včetně lesa na Horce a jeho přáním bylo, aby mu byl každé Dušičky upleten věnec právě z větví z tohoto lesa. Tento pietní akt se tak stal v Hradišti menší tradicí, na kterou se bohužel po 80. letech pozapomnělo. V loňském roce jsme se ale rozhodli tuto tradici obnovit a rádi bychom u toho zůstali i na dále.
A pokud náhodou nevíte, o koho se jedná, zde se o něm můžete pár informací dočíst. František Mendík se narodil v roce 1859 ve Ktové pod Troskami, do Hradiště se s rodinou přistěhoval v roce 1867. Od roku 1897 byl zaměstnán v městské spořitelně, kde se později stal jejím ředitelem. Mimo to se aktivně zapojoval do spolkového života, například v Sokole, Okrašlovacím spolku, Čtenářské besedě, ochotnickém divadelním spolku Tyl, či u dobrovolných hasičů. V roce 1926 odešel do penze a odstěhoval se do Prahy, kde v roce 1947 zemřel.
(autor: Městský parlament dětí a mládeže Mnichovo Hradiště)