V úterý 22. listopadu od 17:00 proběhne v prostorách Klubu Mn. Hradiště s.r.o. (mapa) setkání zástupců města s hradišťskými spolky a iniciativami. Cílem je probrat novinky a sdílet s ostatními důležité informace z činnosti spolků i neformálních iniciativ. Setkání navazuje na diskuzní fórum, které se uskutečnilo v souvislosti s tvorbou strategického plánu města v loňském roce.

Na setkání se přítomní dozví mimo jiné:

  • kdo bude mít na starosti městské dotace a komunikaci se spolky
  • co se děje v dotačním programu města, a jaké novinky můžete očekávat pro rok 2017
  • co nového chystáme na webu města, a jaké možnosti nabízí web a Facebook pro spolky a iniciativy 
  • o možnostech využití prostor a vybavení města pro spolkové akce, o spolupráci spolků s partnerskými městy, o aplikaci Lepší místo, o možnostech grantového poradenství pro spolky a iniciativy aj.
  • jaké aktivity plánují další spolky a iniciativy

Zájemci o účast na setkání se mohou hlásit Ondřeji Šindelářovi (e-mail ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, tel. 720 070 039).