V úterý 28. listopadu proběhlo v sále Klubu Mn. Hradiště dvouhodinové setkání se zástupci mnichovohradišťských spolků a iniciativ. Setkání se tentokrát zúčastnilo méně lidí, než v předchozích dvou letech - zhruba 25.

Po úvodním slovu a přivítání místostarostou Jiřím Bínou představili zástupci některých spolků novinky ze své činnosti. Následovala prezentace Ondřeje Šindeláře, který je na radnici zodpovědný za spolupráci se spolky. Představil v ní hlavní změny v Dotačním programu pro rok 2018, připomněl uzávěrku příjmu žádostí (31. 12. 2017) a termín vyúčtování dotací za letošní rok (1. 3. 2018). K setkání se připojil i starosta Ondřej Lochman a apeloval na přítomné, aby ve svých žádostech podrobně popsali činnost organizace a změny oproti minulým rokům. Jedině tak mohou členové dotační komise a volení zástupci města informovaně a co možná nejspravedlivěji rozhodnout o udělení dotací.

V druhé části prezentace zmínil Ondřej Šindelář možnosti prezentace spolků, využití prostor a vybavení města nebo "dotační poradenství" projektového týmu města. V druhé části podvečera dostala slovo Markéta Tomášová, zástupkyně projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Mnichovohradišťsko, aby tento projekt představila. Mluvila především o tom, čím může být projekt užitečný pro spolky pracující s mládeží nebo rodiče. Po skončení oficiální části zbyl ještě čas na individuální rozhovory a konzultace.

Jednotlivé prezentace a zápis z diskuze jsou k prohlédnutí či stažení zde:

Zástupci spolků a občané, kteří se z jakéhokoli důvodu setkání nezúčastnili, mohou získat potřebné informace přímo od Ondřeje Šindeláře (2. patro městského úřadu, kancelář č. 209, e-mail: , tel.: 720 070 039, 326 776 619).