Možná jste si již všimli úprav, které proběhly na pozemcích mezi Masarykovým náměstím a ulicemi Poříčská a Studentská. Přibyla zde nová štěrková cesta, neúhledná parkovací místa byla upravena. Úprav doznala i přebujelá zeleň. V blízkosti Ořešáku, který je dominantou prostranství, se objevily kamenné bariéry bránící vjezdu aut do klidové části prostranství. Změnil se tak i léta zažitý dopravní režim.

Přestože jde o drobnější úpravy převážně dočasného charakteru, nebylo jejich provedení vzhledem k majetkovým poměrům úplně jednoduché. Během komunistického režimu došlo k vyvlastnění pozemků, které dříve sloužily jako zahrady domů na náměstí. Pozemky byly majitelům a jejich dědicům navráceny po roce 1989. V té době však již byly proměněny v jakési veřejné prostranství – jejich součástí byly pěšiny i komunikace vedoucí k domům a garážím. Vzhledem k majetkové roztříštěnosti prostranství (pozemky zde vlastní vedle města dalších 6 fyzických osob) docházelo v posledních letech k jeho zanedbávání. Nepřehledné prostranství zarůstalo zelení, neukáznění pejskaři často neuklízeli exkrementy po svých psech, povrch byl ničen parkujícími auty a na rozbahněném pozemku se jen s obtížemi mohli pohybovat chodci. Obyvatelé dané lokality na nevyhovující stav dlouhodobě upozorňovali, i proto jsme se jej rozhodli nyní řešit.

S majiteli jsme uzavřeli dohody, že provedeme dočasné úpravy jejich pozemků a budeme se o ně starat. V případě jednoho pozemku zůstává péče na základě dohody stále na bedrech majitele. Úpravy byly na přelomu září a října provedeny firmou Saturn služby s.r.o. Většina občanů vzala nový režim přirozeně za svůj a ohleduplní řidiči respektují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Parkování je možné bezprostředně podél zpevněné komunikace, vždy by však měl být umožněn bezpečný průjezd k domům a garážím za nimi. Parkovat naopak není možné v zeleni. V tom se situace nezměnila. Mění se ale fakt, že parkování v zeleni zde již nebudeme tolerovat.

Bohužel někteří automobilisté buď dopravní opatření nepochopili nebo je záměrně nerespektují – vjíždí na pozemek za kamenné zábrany, ničí nově osázený travnatý povrch a prostranství svými auty blokují a hyzdí. Vyzýváme proto tyto osoby, aby do vymezeného prostranství dále nevjížděli. Kdo nebude zákaz parkování na ohraničené zeleni respektovat, bude pokutován městskou policií.