Zde najdete ke stažení přihlášku na Vánoční jarmark v Mnichově Hradišti, který se koná 8. prosince 2018. Přihlášku si pozorně přečtěte a vyplňte. Podepsanou přihlášku zasílejte zpět na uvedenou adresu nejdéle do 10. listopadu 2018.

 

KLUB Mn. Hradiště s.r.o.
Informační centrum - Tereza Šímová

Masarykovo nám. 299
295 01 Mnichovo Hradiště

Obálku označte "Vánoční jarmark"

 

Po tomto termínu se sejde komise, která bude stánky vybírat. Informace o přijetí či zamítnutí vaši účasti obdržíte na vámi uvedenou adresu. V případě potvrzení účasti bude součástí dopisu i smlouva a faktura.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou akceptovány. Vstup na jarmark bude umožněn pouze těm, kteří včas zaslali přihlášku, poté podepsanou smlouvu a platba byla provedena včas.

Poplatky za stánky:
MĚSTSKÉ STÁNKY: zapůjčení městkého stánku + pronájem prostranství + případně el. energie      220 Kč/den
VLASTNÍ STÁNKY: cena za vlastní stánek se odvíjí podle počtu metrů

 

 

Šímová Tereza
Tel: 607 015 094, 326 772 464
E-mail: tereza.simova@klubmh.cz

Vedoucí informačního centra
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

 

POZOR! Trhovci, kteří se zde účastnili jarmarku v loňském roce, obdrží přihlášku poštou!

 

Přihláška na vánoční jarmark