V prostorách Městské knihovny Mnichovo Hradiště jsou nyní vystaveny práce vytvořené malými nocležníky, kteří se zúčastnili akce Noc s Andersenem 4. dubna 2014. Námětem výtvarných prací, komiksů a portrétů, byl patron letošního ročníku akce, komisař Vrťapka. Děti si také vyzkoušely psaní pohádky. Všechny práce si můžete prohlédnout v době otevíracích hodin knihovny.