I letos se mnichovohradišťská městská knihovna zapojila do celorepublikové akce Noc s Andersenem, tentokrát s výraznou finanční pomocí MAPu II. V pátek 29. 3. se mezi regály knih sešlo sedmnáct natěšených dětí, aby společně hledaly dopisy se zadanými úkoly od pana Hanse Christiana Andersena. Holčičky a kluci rozdělení do čtyř skupin spolupracovali při čtení Kozích pohádek a následném vyrábění loutek, se kterými sehráli pro ostatní divadlo. Loutky si můžou všichni zájemci prohlédnout ve vestibulu městské knihovny. Vyvrcholením celého večera byly instrukce z posledního nalezeného dopisu, ve kterém pan Andersen pozval děti k sobě. Vydali jsme se tak nočním městem dle návodu v dopise a na konci cesty nás čekala krásně osvícená pergola, kde spisovatel pracoval a měl pro děti nachystaný plný koš dárků. Dokonce se s dětmi i vyfotografoval. Po návratu do knihovny ještě každý představil kamarádům svoji oblíbenou knížku, a protože už bylo hodně po půlnoci, zachumlali jsme se všichni do spacáků a téměř ihned usnuli. Ráno po snídani si spokojené, jen trochu nedospalé děti odvedli jejich rodiče.

Moc děkujeme sponzorům a dobrovolným pomocníkům, jsou to již zmíněný MAP II., Dino Toys, Kofola, paní Květa Havlíková a tajemný pan Andersen, od kterého ještě po víkendu obdrželi všichni zúčastnění pohlednici z báječné noci do svých schránek.