V pátek 4. dubna 2014 v 19 hodin se v městské knihovně sešlo 25 dětí, aby společně prožily pohádkovou noc v knihovně. Knihovnice pro ně připravily pestrý program. Děti plnily spoustu úkolů, vypravily se na tajuplnou cestu za pokladem, kreslily obrázky a komiksy, psaly pohádky a představily všem své oblíbené knížky.

Po náročném programu si děti ustlaly mezi regály s knihami a po přečtení pohádky usnuly. Ráno po probuzení děti zasedly k bohaté snídani, na které měly zásluhu především maminky nocležníků. Pak už na děti čekali rodiče, kteří si je odvedli domů. Doufáme, že se dětem v knihovně líbilo. Výtvory dětí, které vytvořily během Noci s Andersenem si budete moci všichni prohlédnout v prostorách knihovny.