Celkem 123 diváků zavítalo v úterý 9. února do městského kina na talk show V jiném světě, která se zabývala spiritismem a možnostmi setkávání živých s dušemi zemřelých. Dobrý tucet diváků přiznal v diskuzi vlastní, většinou nechtěnou zkušenost s duchem, často zlým, či minimálně zádumčivým spirituálním stínem neznámé osoby, který sužuje příbytek dotyčného. Rozřešení, jak na duchy, dával víc než dvě hodiny známý český záhadolog Milan Doležal, který varoval před neuváženými spiritistickými sedánky.

Klub jako pořadatel od počátku uvažoval o tom, že pokud bude mít pilotní talk show odezvu, naváže na ni celý cyklus. Diváci si po představení mnohohlasně sami řekli o to, že mají zájem o nadpřirozených věcech mezi nebem a zemí dál diskutovat. Na hlasovacích lístcích ve velkém boxu se opakovaně objevila dvě velká témata: tajemná místa v okolí a také reinkarnace.

Bezprostředně po úterní talk show vstupuje Klub se záhadologem Milanem Doležalem znovu do kontaktu. Na květen, kdy se to hodí i vzhledem k začínající turistické sezóně, tak plánujeme na přání diváků druhý díl talk show V jiném světě, tentokrát na téma Tajemná místa v okolí.