Romantické a poklidné prostředí farské zahrady, kde děti najdou i kus přírody, se v sobotu 3. září stalo dějištěm příjemné komorní akce Rozloučení s prázdninami, pořádané KLUBem Mn. Hradiště. Cestu si sem našlo celkem 37 jedinců, převážně dětí v doprovodu maminek. Lákadlem bylo nejen podívat se na krátké divadelní představení, ale především vyzkoušet činnosti, které byly pro naprostou většinu dětí nové: žonglovat s talíři a míčky, zahrát si společenskou hru s trochu záhadným názvem Le passe trappe, které dominují velké dřevěné kameny, poskládat kousek od kostela z dřevěných kostek stavbu, která by kostelu mohla aspoň trochu konkurovat, nebo se podívat, jak jde zkušené dospělačce chůze na chůdách. Ovšem největší atrakcí byl jistě had škrtič – ti hodně odvážní dětští účastníci příjemného sobotního odpoledne si ho dali na krk, méně odvážní alespoň pohladili.

Pořadatel akce, KLUB Mn. Hradiště, děkuje faráři Pavlu Machovi za spolupráci, ochotu a poskytnutí prostor farské zahrady, která je velmi milým dějištěm pro akce podobného typu, jako byla právě tato hradišťská premiéra Rozloučení s prázdninami.