Máš nápad na akci nebo nějaký zlepšovák pro kulturně komunitní dění v Mnichově Hradišti?

ZA PĚT VAŠICH NÁPADŮ VÁM DÁME PĚTKRÁT PĚT TISÍC KORUN!

Při organizaci 8. Reprezentačního plesu města Mnichovo Hradiště se podařilo vybrat výtěžek ve výši 25.000 Kč. Rada města se rozhodla tyto peníze věnovat na podporu kulturně-komunitního života v městě a jeho místních částech proto vyhlašujeme Speciální grantovou výzvu 5x5.

Pět nejlepších navržených nápadů bude oceněno pěti tisíci korunami. Zúčastnit se mohou spolky, sdružení i další neziskové organizace, ale také jednotlivci. Tyto subjekty nemusí mít trvalou adresu v Mnichovo Hradišti, ani jeho místních částech, finance však musí být evidentně vydány pro potřeby občanů Mnichova Hradiště, či místních částí. 

Nápady mohou být nové i již tradiční akce, pokud budou inovovány. Nápadem se dále rozumí akce, ale i dlouhodobější aktivita a stejně tak drobná investice. O výsledcích rozhodne výběrová komise. 

Vaše nápady posílejte na e-mailovou adresu granty@mnhradiste.cz od 6. do 24. května 2015.

Formulář