V rámci zajištění potřeb sociální péče pro rodiny s dětmi byla navázána spolupráce s novým poskytovatelem sociálních služeb - Ranou péčí Diakonie.

 

 

Raná péče Diakonie je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Dle Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. § 54) je uživatelům poskytována ZDARMA.

 

A co dělají ?

Pomáhají rodinám zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Jejich cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých představ.

 

Služba je určena pro rodiny :

  • s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením
  • s opožděním psychomotorického vývoje
  • s poruchou autistického spektra

Více informací o službě naleznete na stránkách poskytovatele ZDE