03. Pojmenování životní situace

Udělení řidičského oprávnění

04. Základní informace k životní situaci

Podmínky k udělení řidičského oprávnění (dále jen ŘO):

 • dosažení věku stanoveného zákonem,
 • zdravotní a odborná způsobilost žadatele o ŘO,
 • občan ČR nebo osoba, která má na území ČR obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • není držitelem ŘO uděleného jiným členským státem

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Místo podání žádosti o ŘO: Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.
Osoby bez trvalého pobytu podle místa přechodného pobytu, který trvá alespoň 185 dnů.

Místem podání žádosti je Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, registr řidičů, Masarykovo náměstí čp.1, Mnichovo Hradiště.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložené tiskopisy:

 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (nesmí být ke dni podání žádosti starší 6 měsíců
 • Lékařský posudek od praktického lékaře

Žádost podává:

 • žadatel o udělení nebo rozšíření ŘO osobně na předepsaném tiskopisu nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.
 • tisk žádosti je prováděn pracovníky ORP, žadatel tuto vytištěnou žádost zkontroluje a podepíše.

K žádosti se přikládá:

 • 1 fotografie, fotografie musí splňovat shodné podmínky jako foto na občanský průkaz nebo pas.
 • platný doklad totožnosti na ověření osobních údajů,
 • původní ŘP, pokud je žadatel jeho držitelem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy Městského úřadu a to před provedení úkonu.

Správní poplatek:

 • 50 Kč ve všech případech
 • 500 Kč ve zkrácené lhůtě pouze jde-li o rozšíření ŘO

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Standardní lhůta - do 20 dnů ode dne podání žádosti.
 • Zkrácená lhůta - 5 pracovní dnů ode dne podání žádosti (nevztahuje se na prvotní vydání ŘP).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Bez sankcí.

27. Popis byl naposledy aktualizován

29.5.2015