• Poplatek za komunální odpad (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů)