Šlo o šibeniční termín. Když se objevila výzva z dobíhajícího fondu Operačního programu životního prostředí na snížení energetické náročnosti škol a školek, bylo jasné, že pokud se město do výzvy zapojí, budou veškeré práce probíhat za běžného provozu, protože připravit potřebné podklady a vysoutěžit zhotovitele ještě během prázdnin se nepodaří. Přesto se do projektu radní rozhodli nakonec pustit.

Na konci září byla pardubické firmě Marhold a.s. předána část Základní školy Sokolovská, jejíž spojovací trakt se dočkal zateplení. O dva měsíce později bylo hotovo a začátkem prosince byla stavba vedení města a zástupcům městského úřadu oficiálně předána.

„Letos šlo o jednu z mála našich realizací, která byla skutečně zcela bez problému. A to i přesto, že realizace probíhala na podzim, tedy v klimatických podmínkách, které už nejsou zcela šťastné. Počasí nám přálo, investor byl rozumný a s uživatelem byla skvělá domluva,“ nešetřil chválou zástupce realizátorské firmy Jiří Pěkný.

Zaměstnanci firmy postupně zateplili plášť spojovacího objektu školy včetně jeho zastřešení, vytvořili nové zámečnické a klempířské konstrukce, části stavby oplechovali a provedli i terénní úpravy – u zatepleného soklu budovy vznikl okapový chodník. Součástí investice bylo také zřízení nového aktivního hromosvodu.

„V interiéru jsme provedli regulaci otopné soustavy, protože zateplením objektu vznikly nové podmínky vytápění, doplnil Jiří Pěkný.

Jako odměnu za trpělivost a nesnáze spojené se stavbou přinesl starosta Ondřej Lochman s místostarostou Jiřím Bínou pedagogickému sboru dort, který předal do rukou ředitelky Evy Hajzlerové, pro děti přinesli pánové také drobné dárky.

Investice stála 5,4 milionu korun včetně DPH a 85% z této částky pokryla dotace z OPŽP.