Aktualizace informací k povodňovému stavu:

11.01.2015, 15:30
Hladina Jizery klesla za 8 hodin o 70 cm. Je zrušen druhý stupeň povodňové aktivity a pohotovost bezpečnostní komise. Pokles je viditelný na tomto grafu: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/6222 . Vedení města bude monitorovat současný stav prvního povodňového stupně. Děkuji našim hasičům za zásah v ulici Klášterské a celonočního nasazení během potenciálního ohrožení města. Přeji klidné odpoledne Ondřej Lochman, starosta města.

11.01.2015, 10:30
Hladina Jizery začala v 7:30 klesat a od 9:00 již klesá trvale. Hladina  je stále na úrovní druhého povodňového stupně. V pohotovosti zůstává povodňová komise a JPO3 města (Hasiči).  Nadále žádám občany o dostatečný odstup od řeky. Povětrnostní podmínky se již zlepšily, proto již nehrozí další polomy. Hladinu můžete sledovat zde: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/6222