Kulturní organizace KLUB Mn. Hradiště s.r.o. projde ještě jednou proměnou ve vedení organizace. V únoru se konalo výběrové řízení na pozici jednatele organizace. Na prvních třech příčkách se umístili velmi kvalitní uchazeči, které dělil jen malý rozdíl v získaných bodech. Vítěz výběrového řízení nakonec odmítl angažmá z finančních důvodů.  Proto byla nabídnuta pozice panu Janu Kurkovi, jenž se stal jednatelem od konce března. Rada přivítala především zajímavé nápady, které nový jednatel představil. Dne 27. července se rada ve funkci valné hromady rozhodla jednatele po vzájemné dohodě odvolat. Důvodem bylo porušení smlouvy jednatele - svolání valné hromady později než dle sjednané smlouvy, nedodání veškerých finančních dokumentů ve stanovených termínech, a to i po opakovaných oficiálních výzvách. Přihlédnuto bylo i k nesplnění 16 z 19 cílů v termínech, se kterými jednatel sám souhlasil a které mu byly v dubnu t. r. předány na jednání rady. Rada vítala inspirativní návrhy a realizaci letního kina, nicméně spolehlivost je zcela základní podmínkou fungování obchodní společnosti. Jedena členka rady navrhnula postihnout porušení smlouvy jednatelem jiným způsobem než ukončením smlouvy, nicméně většina rady se přiklonila k odvolání jednatele. 

Současně se rada začala zabývat otázkou nového jednatele. Po diskuzi jsme se rozhodli nabídnout pozici třetímu v pořadí z výběrového řízení. Po prezentaci třetího uchazeče v radě a následné dohodě se tak od 25. 8. 2015 stane novým jednatelem KLUBU Mn. Hradiště s.r.o. pan Jiří Senohrábek. Pan Senohrábek působil 5 let jako vedoucí Informačního centra v Mladé Boleslavi a stejnou dobu se věnoval vybudování programu pro návštěvníky zámku Loučeň. Věříme, že dlouholeté zkušenosti pana Senohrábka přinesou do kulturní organizace města stabilitu, strukturu i nové ambiciózní nápady.

Za radu města
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta