Hladina řeky Jizera dosáhla v Mnichově Hradišti v dne 29.10.2017 v 13.29, 201 cm, tedy  povodňový stupeň číslo 3.  Dle prognózy bude v našem městě hladina řeky kulminovat  mezi  17:00  a 18:00. Předpokládáme, že se bude hladina řeky pohybovat mezi 225-240 cm.  Třetí povodňový stav, tak může trvat až do dopoledních hodin 30.10.2017.  V návaznosti na vyhlášení toho stavu je pro veřejnost uzavřeno prostranství plovárny "Na kamínkách" v Klášterské ulici a také  platí zákaz vstupu do přilehlého lesoparku. Žádáme o respektování zákazu vstupu do  15:00, 30.10.2017.  Děkujeme. 

Ondřej Lochman, Starosta města