V lesoparku v září začnou další práce – tentokrát na veřejném osvětlení. Cílem je zpřístupnit park lépe ve večerních hodinách a zvýšit pocit bezpečí. Osvětlena bude cesta z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a navazující spodní cesta k fotbalovému hřišti do ulice Na Hradčanech. Lepšího osvětlení se dočká i schodiště propojující Vrchlického návrší a ulici Na Hradčanech. Na osvětlení přispívá Mnisterstvo vnitra ČR částkou 213 tisíc korun.