Z důvodu zhoršených klimatických podmínek v budově městského úřadu (zvýšená teplota ve II. poschodí pod střechou)

doporučujeme občanům vyřizovat své záležitosti na stavebním úřadu, vodoprávním a silnič.úřadu, vč. územního plánu,

v ranních a dopoledních hodinách.

S ohledem na tuto skutečnost bude omezen provoz v těchto kancelářích v úterý 31.07.2018 do 13ti hodin a ve středu 01.08.2018 do 16ti hodin. Ostatní kanceláře úřadu vyřizují své agendy v těchto dnech bez omezení.

Děkujeme za pochopení !

Mgr. Galetková K., tajemnice MěÚ