Přehlednější a transparentní přístup k rozhodování a městským financím byl a je jedním z hlavních priorit rady města od listopadu 2014. Vedou nás k tomu 4 základní důvody.

 A) Občan má právo na to, aby měl finance města přehledně pod kontrolou. B) Věříme, že otevřený přístup k dokumentům a informacím vede k větší efektivitě, neboť otevřeností předejdeme mnoha dotazům, které by jinak museli řešit zaměstnanci úřadu či zvolení zastupitelé. C) Současná rada nemá co skrývat a její snaha směřuje jen k otevřenému a čestnému rozhodování o městě. D) Je prokázáno, že čím více možností získání informací o dění ve městě občané mají, tím větší je možnost jejich zapojování do života v obci.

Jedním z nástrojů, který jsme využili, je „ztransparentnění“ bankovních účtů města. Rada města jich chtěla zveřejnit co nejvíce. Doporučeno nám ale bylo zveřejnit 7 účtů z celkových 14, abychom tak předešli případnému zveřejnění operací, které by mohly porušit zákon o osobních údajích.

Od 1. 5. bylo tedy 7 účtů „ztransparentněno“. V červenci jsme vyhodnotili dosavadní operace, jež na nich proběhly, a bylo nám doporučeno snížit počet účtů na 3. Rada se touto záležitostí zabývala 27. 7., tento bod však z důvodu ověření praxe u dalších měst odložila na 3. 8., kdy byl počet transparentních účtů usnesením rady snížen na 3. 

Ve stejný den byl doručen dopis od Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem kontroly transparentních účtů na základě podnětu. Kontrola proběhne v posledním srpnovém týdnu a o výsledku budeme informovat na webu města. Pro radu města je podstatné, že občané mají prostřednictvím internetu volný přístup k výdajům města přes výdajový účet a základní běžný účet, současně také k účtu fondu rozvoje bydlení. Dále se pracuje na rozklikávacím rozpočtu města, aby tak byl co nejdetailnější v rámci možných technických i právních omezení. Transparentní úřad je pro nás prioritou a věříme, že případné nesrovnalosti se podaří během kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů objasnit.

Za radu města
Mgr. Ondřej Lochman, PhD.