Třetí setkání vedení města se zástupci místních částí se uskutečnilo 30. června ve Veselé. Starosta, místostarosta, někteří radní, zaměstnanci městského úřadu zabývající se investicemi či velitel městské policie se setkali s  osadním výborem, probrali celou řadu plánovaných investic, problémů a důkladně si největší místní část čítající aktuálně 586 obyvatel prohlédli.

Přítomní se setkali za objektem základní a mateřské školy, kde mluvili nejprve o případné výstavbě klubovny sportovního klubu. Proti představenému návrhu neměli ředitelé obou zařízení námitek. Pouze ředitelka mateřské školy upozornila na to, aby i po realizaci projektu zůstala zahrada o takové výměře, jakou na počet dětí vyžaduje hygienická norma. Během prohlídky školy včetně podkroví se hovořilo především o chystaném plánu zateplení školní budovy.

Hřiště za školou by rádi aktivněji využívali dobrovolní hasiči, které plochu rovněž třikrát do roka sekají. Ti žádají o oplocení hřiště a o vytvoření závodní dráhy na trénink požárního sportu.  Nejprve je ovšem potřebné dohodnout se na dlouhodobém pronájmu s vlastníme hřiště, kterým je Sokol.

Dále kroky celé skupiny vedly na hřbitov. Osadní výbor upozornil velitele městské policie na krádeže, ke kterým zde dochází. Po domluvě projde hřbitov kosmetickými úpravami – cestičky budou ošetřeny herbicidem, studna a její okolí projde úpravou a bude se pokračovat v úpravě zeleně.

Cestou k autobusové zastávce byl předmětem hovoru chodník u před provozovnou Hammer Press. Místní požadují jeho rozšíření, s  úpravou počítá v návrhu projektové dokumentace průtahu 610/II. Nová autobusová zastávka by měla být realizována snad ještě letos. Osadní výbor zde spolupracuje s fakultou architektury z Liberce a záleží na aktivitě osadního výboru. Také další připomínky se týkaly zejména úprav místních komunikací.

Větším tématem se stal i veselský rybník. Některým místním občanům vadí vysoké počty rybářů, kteří prý odhazují odpadky, močí ve veřejném prostranství a hlučí, a navrhují tedy zrušení zdejšího rybolovného revíru. Místostarosta Bína nabídl řešení – od bakovské pobočky Českého rybářského svazu zjistí, zda by bylo možné změnit charakter rybníka na chovný, či jinak upravit režim rybolovu. Diskuse by měla být vedena dále mezi osadním výborem, místní pobočkou rybářů a následně vedením města.

Dále se hovořilo například o chodníku v ulici Lhotické – zde jsou nyní prováděny zaměřovací práce, hlášení rozhlasu, které končí po 110 sekundách a vyžaduje úpravu, zvelebení zábradlí u hlavní silnice, prodloužení cesty pro pěší v bývalém prostoru za požární nádrží, zřízení obytné zóny Na Návsi nebo o estetickém řešení travnaté plochy před hasičárnou.

Zápis a text: Ing. Miloš Krůfa, Martin Weiss, Ondřej Lochman