Čtvrtá zastávka vedení města v rámci návštěv místních částí vedla do Lhotic.

Bodem programu číslo jedna zde byla otázka vybudování obecního vodovodu a kanalizace. Voda by měla být do Lhotic přivedena od Dobré Vody, o podrobnostech připojení se však bude s občany diskutovat v zimě. V tuto chvíli probíhají nutné přípravy dokumentace a stavební povolení. Město už má zpracovanou studii odkanalizování všech místních částí a jako nejvýhodnější se jeví varianta přečerpávání splaškových vod do místní části Veselé a odtud do čističky v Mnichově Hradišti.

Osadní výbor vedení města znovu tlumočil přání místních opravit cestu na Dobrou Vodu. Z úsporných důvodů bude pravděpodobně oprava silnice na Dobrou Vodu spojena s budováním vodovodu a na její realizaci se nyní bude hledat vhodný dotační titul.

Do investic na příští rok bude osadním výborem navrženo vybudování chodníku před domem Štrojsových. Přestože krajnice kolem celé hlavní silnice, jež je v majetku Středočeského kraje, prošly úpravou, zmiňované zatáčce se vyhnuly. Protože úsek není pro chodce bezpečný, bude město jednat o chodníku s krajem a vyčlení na něj peníze z rozpočtu.

Lhotice se nedávno dočkaly rekonstrukce rybníka, nyní se zajímají o využití okolních pozemků. Ty vlastní pozemkový fond. Osadní výbor vyslovil přání, zda by nebylo možné pozemky převést do vlastnictví města a zřídit na nich hřiště na nohejbal a případné další aktivity. Město se takové možnosti nebrání, pokud bude v souladu s územním plánem, a navrhuje osadnímu výboru, aby zatím projednal definitivní umístění a navrhl jeho výstavbu do plánu investic na příští rok.

Dále byl dohodnut vznik zpevněné plochy s ohrazením pod lampou veřejného osvětlení u bývalé hospody, kam se přesunou kontejnery na odpad, a diskutovalo se i o možnosti pořízení ještě jednoho kontejneru na plastový odpad. Umístění obou stání však musí schválit firma Compag.

Na místě byla rovněž domluvena likvidací tří starých hrušní na návsi, k níž dojde v září. Stejně tak nechá v září odbor životního prostředí vykácet náletové dřeviny z okolí pod lípami mezi Lhoticemi a Dobrou Vodou, kde se často zastavují turisté. Nového využití se naopak dočká objekt bývalé váhy, který si místní zčásti svépomocí opravili. Osadní výbor projedná s Muzeem města Mnichovo Hradiště umístění informačních tabulí s historií místní části. Zástupci města konstatovali, že místní osadní výbor funguje skvěle, neb místní sami  velkým množstvím dobrovolných hodin přispívají k hezkému rázu obce, nejvíce je výsledek vidět na vybudovánínové zastávky, či dobrovolné práci při umístění nového dětského hřiště k rybníku.

V září a říjnu budou pokračovat setkání s osadními výbory v Hoškovicích, Podolí, Kruhy a Hradec, Olšině.

Zápis a text: Ing. Miloš Krůfa, Martin Weiss, Ondřej Lochman