Výbor pro územní plánování navrhl radě města zvážit změnu na pozici architekta města. Důvodem je aktuální souběh role architekta s rolí zpracovatele územního plánu, k němuž dochází v jedné osobě. Návrh radě představila Jana Podzimková, radní a zastupitelka zaštiťující tvorbu nového územního plánu.

Vedení města souběh rolí a také definici role architekta města konzultovalo s členy České komory architektů a rada následně dospěla k závěru, že má zájem pozice městského architekta a zpracovatele územního plánu oddělit a pracovní náplň městského architekta posunout. Není totiž možné, aby jedna a táž osoba fungovala jako architekt města a zároveň zpracovatel územního plánu. Příliš komplikované vazby by se mohly projevit při závěrečné oponentuře územního plánu. Architekt by měl být nově více zapojen do rozvojových projektů města.