O potřebě generální výměny teplovodních rozvodů na 2. základní škole se vědělo dlouho. Nákladná investice se však odsouvala více než deset let kamsi do budoucnosti. Události poslední zimy však přiměly městské zastupitele o výměně soustavy z roku 1952 rozhodnout.


Prasklé potrubí, zmáčení studenti a promočené zdi, taková podívaná byla v zimě na mnichovohradišťské 2. ZŠ k vidění několikrát.Situace dospěla tak daleko, že se správa majetku města začala obávat kruté zimy, která by mohla za pár měsíců přijít a způsobit škody, jež by ve škole vyřadily topení z provozu na celé měsíce. To by si kromě přerušení školní docházky vyžádalo rovněž přerušení provozu školní jídelny, která vaří celkem pro tisícovku dětí.


„Ideální by bylo postupné zavírání jednotlivých křídel, na to ovšem  ve chvíli, kdy jsme se pro výměnu rozhodli, už nezbýval čas. Ten tu byl možná před nějakými pěti lety,“ komentuje starosta Ondřej Lochman.


Z výběrového řízení vzešla jako vítěz firma EVČ s.r.o. „Firma zahájila práce začátkem prázdnin, aby byly rozvody a výměny radiátorů v učebnách dokončeny do konce srpna a nebyla narušena výuka. Následně budou probíhat ještě další práce na rekonstrukci kotelny a výměně kotlů,“ připomíná začátek prací Zdeněk Sieber, správce městských budov.


Práce to však není ani trochu jednoduchá. Letité topné kanály, do kterých by se za standardní situace nové potrubí položilo, jsou v tak krátkém časovém horizontu nepoužitelné, a tak jsou trubky rozvedeny na mnoha místech po stěnách či stropech.


„To nejdůležitější, tedy vytápění školy, je zajištěno, a to v neuvěřitelně krátkém čase. Zakrytování viditelného potrubí bude dokončeno 
o víkendech během školního roku a během příštích prázdnin. První pohled na vedení tažené všudemožně ale stál za to a potěšující rozhodně nebyl,“ komentuje věc starosta nyní, kdy už je jasné, že první školní den budou na 2. ZŠ zbývat jen drobnější nedodělky.


K výměně otopné soustavy dochází metodou EPC, která minimalizuje náklady města na tuto investici.

 

Metoda EPC městu garantuje výši nákladů na vytápění

 

Když měla Mnichovu Hradišti končit smlouva se společností Erding na dodávky tepla a provozování kotelen, rozhodlo vedení města, že se nebude připravovat výběrové řízení pouze na nového dodavatele tepla, ale rovnou na komplexní projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen na vybraných budovách v majetku města Mnichovo Hradiště“.


EPC (Energy Performance Contracting) znamená poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně energetické služby se zárukou. Metoda byla vyvinuta v 70. letech v USA v reakci na nárůst cen energií vlivem ropné krize. V ČR je metoda aplikována od roku 1993. V současné době u nás existuje více než 200 projektů využívajících EPC.


Cílem projektu je snížení provozních, především energetických nákladů ve vybraných objektech. Specializovaná firma energetických služeb (z angl. Energy Service Company, tedy ESCO) svému zákazníkovi garantuje dosažení úspor ve spotřebě a výši budoucích nákladů na energie. Realizuje energeticky úsporná opatření investičního i neinvestičního charakteru a poskytuje smluvní záruku, že po dobu trvání smlouvy bude dosaženo minimálně smluvně garantovaných úspor energie. Z těchto úspor zákazník postupně splácí náklady projektu. V případě, že by garantovaná úspora nebyla dosažena, vzniklý rozdíl hradí ESCO po celou dobu trvání smlouvy.


V Mnichově Hradišti bylo do tohoto projektu zahrnuto 13 objektů (městský úřad, Klub, ZŠ Sokolovská, pavilon ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská, MŠ Mírová, MŠ Jaselská, MŠ a ZŠ Veselá, Domov Modrý kámen, dům s pečovatelskou službou, kino a sportovní hala BIOS) a devět kotelen (městský úřad, ZŠ Sokolovská, pavilon ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská, MŠ Mírová, MŠ a ZŠ Veselá, Domov Modrý kámen, dům s pečovatelskou  službou  a dětské zdravotní středisko).


Ve výběrovém řízení byla s nejvýhodnější nabídkou vybrána firma EVČ s.r.o. z Pardubic. Ta se zavázala provést na vybraných objektech rekonstrukci kotelen, zajistit úsporná opatření v oblasti topení, spotřeby vody i elektřiny. Jako povinné opatření soutěže byla požadována především rekonstrukce ústředního topení v celém objektu školy a gymnázia Studentská. Stávající rozvody byly totiž v havarijním stavu. Firma zahájila práce začátkem prázdnin, následně bude probíhat rekonstrukce kotelny 
a výměna kotlů.

Zdeněk Sieber,
správa městských budov