Bolševik, komunista, antifašista, odbojář, Hradišťák, hrdina. To jsou různá slova, která jsem slyšel během diskuse, jež nyní probíhá v souvislosti s faktem, že je to 70 let od doby konání jediného státního mimopražského pohřbu v naší vlasti. Ano, byl to státní pohřeb Jana Švermy. Když mě oslovili pracovníci městského muzea a několik současných a minulých zastupitelů s tím, že bychom jako město měli připomenout tuto významnou událost, chvíli jsem váhal. Sám pocházím z rodiny, kde padesátá léta pro mé předky znamenala žaláře i zcizení majetku. Na vysoké škole jsem se věnoval příběhům politických vězňů z období po únoru 1948. Jan Šverma mi z dětství připomínal právě tento režim jedné strany.

Když mi byl příběh hradišťského rodáka blíže popsán pracovníky muzea, rozhodl jsem se připomenutí státního pohřbu podpořit. Příběh Jana Švermy, za jeho života i po jeho smrti, je totiž příkladem toho, jak složitou záležitostí dějiny jsou a že je nelze hodnotit černobíle. V rámci připomenutí státního pohřbu v našem městě bylo publikováno několik článků v Kamelotu. Na místě, kde stála socha Jana Švermy, byl umístěn panel, kam můžete psát své komentáře. Do městského kina byli na 10. 11. 2015 od 17:00 pozváni přední historici naší vlasti, kteří významný státní akt i osobu Jana Švermy podrobí faktické diskusi. Kdo se bojí, že se tak snažíme vrátit k propagandistickému kultu této osobnosti, nemusí mít obavy, to rozhodně není cílem. Naopak, cílem je připomenout si naši historii a hledat v ní poučení, neb kdo na svou historii zapomene, je nucen ji opakovat.

Mgr.Ondřej Lochman, Ph.D.
Starosta města