Když jsme začali v zimě ve Veselé připravovat koncepci celkové revitalizace zeleně, jejíž součástí budou prořezy, kácení, ale především nová výsadba, zaznívaly jednak hlasy, že bych měl obrátit raději pozornost tam, kde je to více potřeba, a neprotežovat vesnici, ve které bydlím, ale také takové hlasy, že stromy přece musíme chránit a ne je kácet, pokud to není bezpodmínečně nutné. Jak se však právě ve Veselé ukázalo, kácení nutné bude.


Profesionální dendrologický průzkum totiž přinesl jednoznačné závěry. Některé letité stromy kolem veselského rybníka totiž odborný zásah potřebují, a to co možná nejdříve. Události posledního březnového týdne to demonstrovaly zcela jasně.


V pátek 24. března skáceli pracovníci firmy Těžex, která se stará o městskou zeleň, ve Veselé první dva stromy. Vzhledem k jejich stáří, zdravotnímu stavu a náklonu už nebylo nač čekat. Pouhou hodinu poté, co dřevorubci místo opustili, se zcela samovolně poroučela k zemi lípa u rybníka a jen zázrakem se nikomu nic nestalo.


Hned na začátku dubna tak městský úřad požádal o dotaci na celkovou revitalizaci zeleně a rovněž bylo rozhodnuto o kácení dalších stromů, u kterých průzkum odhalil havarijní stav, a to nejen ve Veselé. 


Za připomenutí stojí rovněž kácení sedmi smrků ztepilých, které Těžex odstranil na přelomu března a dubna přímo v Mnichově Hradišti. V ulici Víta Nejedlého, Jaselské, Nádražní, Obránců míru a u dětského střediska byl totiž zjištěn kůrovec parazitující na jehličnanech, a napadené stromy byly z důvodu možného šíření tohoto škůdce zlikvidovány. 


Rád bych všechny, kteří o potřebě takto radikálních zákroků pochybují, ubezpečil, že se k zemi nebude poroučet žádný strom, u kterého to není bezpodmínečně nutné a že pro zajištění zdravotního stavu listnáčů i jehličnanů na území města uděláme maximum. Po zkušenosti z Veselé bych však nerad dával sentimentu přednost před bezpečností.