V každé organizaci dochází v určitých obdobích k obměně zaměstnanců. Některé proměny jsou přirozené, jiné vyvolané proměnou ve vedení města. Nejinak je tomu na městském úřadě, kde působí 60 zaměstnanců, zajišťujících služby a agendy nejen pro město, ale také pro okolní obce v rámci pověřené obce s rozšířenou působností. V květnu byla do funkce jmenována nová tajemnice města paní K. Galetková. Tím současně proběhla úspora jednoho pracovního místa. Na začátku června byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou (do 1. 6. 2015) pana M. Rameše, který byl zařazen k vyřizování agendy přestupků a pro jehož pozici se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Ke konci června se rozhodl ukončit svou práci pro město člen Městské policie Mnichovo Hradiště pan G. Schwarzer s odchodem do privátní sféry. Ke stejnému datu učinila tentýž krok vedoucí Odboru soc. věcí a zdravotnictví paní J. Altmanová, která po 13 letech kvalitní práce přikročila ke změně svého dalšího profesního směřování. V prvním pololetí se na výpomoc úřadu vrátila z rodičovské dovolené paní Lenka Zikmundová, zajišťující agendu památek.Dohodou, ze zdravotních důvodů, byl začátkem srpna ukončen pracovní poměr dlouholeté zaměstnankyně paní H. Bartoňové, která vedla Odbor vnitřních věcí. Tímto krokem se otevřel prostor pro vypsání výběrového řízení na obsazení pozice vedoucího odboru během podzimu. Se závěrem července se rozhodl ukončit spolupráci s městem náčelník městské policie pan F. Rameš. Na tuto pozici bylo již vypsáno výběrové řízení. Personální změny byly projednány radou města na začátku srpna, 31. 8. pak bude na radě diskutován nový organizační řád městského úřadu. Jedná se však především o proměnu agend a posílení role samosprávy. Většina odborů zůstane bez výrazných změn.

Všem zaměstnancům, kteří odcházejí, děkujeme za jejich odvedenou práci pro město, přejeme pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů v novém působišti.

Za vedení města

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
Mgr. Jiří Bína, místostarosta
Mgr. Kamila Galetková, tajemnice úřadu