Jiráskova ulice patří mezi nejvíce využívané ulice ve městě. Tuto komunikaci, spojující centrum města s dálnicí, využívá během týdne snad každý občan našeho města. Její oprava se zdála být v nedohlednu, neboť v novém dotačním programu EU 2014 - 2020 není podpora místních komunikací. Na poslední chvíli byla ale vyhlášena dotační výzva z nedočerpaných prostředků z minulého období 2007 - 2013. V dubnu jsme proto zažádali o dotaci 5 milionů korun, kterou se podařilo pro město získat. Zmíněná částka pokryje 80 % nákladů na nový asfalt, upravené křižovatky, úpravy chodníků, nasvícení přechodů, a to v délce 500 metrů. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Turnovská až k drážnímu přejezdu.

Pokud chceme naše město zvelebovat, je potřeba příležitostí využívat, často i za cenu stresů, aby se vše na čas stihlo. Zde musím podotknout, že pro získání dotace i samotnou realizaci dělá nyní maximum jak vedení města, tak zaměstnanci úřadu města, kterých se stavba dotýká. Chtěl bych poděkovat těmto zaměstnancům za výbornou práci, kterou v rámci napjatých termínů odvádějí. Faktem je, že termíny jsou opravdu napjaté, a proto může docházet k nedorozuměním při realizaci stavby, která bude omezovat jak chodce, tak řidiče. Dnes začaly výkopové práce chodníků, poté dojde k frézování vozovky, následovat budou úpravy křižovatek a infrastruktury pod komunikacemi. Opravné práce budou probíhat až do října. Prosím o sledování webových stránek města, kde budeme uvádět aktuality ohledně stavby. Občanům, kteří bydlí v ulici, stejně tak všem, kteří komunikace využívají, se dopředu omlouváme za omezení a uzavírky, jež zde budou vznikat. S případnými dotazy se mohou obracet na pana Pavla Krále z odboru SMRM. Věřím, že nový stav ulice bude přínosem pro všechny občany města.

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města