Vážení občané,
v ulici Jiráskova a jejím nejbližším okolí nyní probíhají práce na rekonstrukci v zemi uložených sítí, dále chodníků a asfaltového povrchu. Jako každá stavba i tato s sebou nese potřebná, ale ne vždy příjemná omezení. Na rekonstrukci celé ulice bude vynaloženo přibližně 7 milionu korun a další investice do různých sítí. Tuto rekonstrukci bychom si nemohli dovolit, bez dotace z fondů Evropské Unie.

Možná, že jste na jaře tohoto roku zaregistrovali v médiích informace o „dočerpávání“ evropských dotací. Toto dočerpávání souviselo s tím, že byly vyhlašovány, opravdu na poslední chvíli, dotační výzvy s podmínka vyčerpání peněz do konce letošního listopadu. Současně nám bylo sděleno, že evropské dotace na rekonstrukci ulic a chodníků v budoucích letech již nebudou. Na radnici jsme měli 3 týdny na to celý projekt připravit.  Dotaci se nám podařilo získat. Je jisté, že bez této dotace by ulice Jiráskova zůstala další roky, ne-li desetiletí, bez nového asfaltu.

Tyto vypjaté termíny proto s sebou nesou mnoho zásahů v krátkém časovém termínu. Firmou VaK jsou vyměňovány přípojky k vodovodním řádům, probíhají úpravy  u kanalizačních vpustí, nově jsou pokládány optické kabely sloužící pro digitální služby jako internet, či městský kamerový systém. „Nad zemí“ proběhne frézování vozovky, bude položen asfalt v plné šíři a délce od ulice Turnovské  k železniční trati, srovnány a předlážděny budou chodníky po obou stranách ulice. Přibydou úpravy u přechodů a křižovatek, tak aby byla ulice pro chodce i řidiče bezpečnější a přehledná (ostrůvek, osvětlení přechodů).

Současně bych Vás rád pozval na krátké setkání a to v pondělí 7.9.2015 od 16:00 v městském kině. Na místě bude přítomen zástupce stavební firmy, zástupce odboru správy majetku a rozvoje města a vedení radnice. Na místě Vám představíme projekt rekonstrukce Jiráskovy ulice a zodpovíme Vaše dotazy.

Vážení občané, chtěl bych Vám poděkovat za vaši trpělivost během rekonstrukce Jiráskovy ulice. Věřím, že úpravy zkrášlí tuto ulici a že nové a upravené povrchy poslouží dobře jak Vám, tak všem občanům našeho města.

S úctou
Ondřej Lochman
Starosta města