Sportovní hřiště za školou na náměstí je dlouhodobě v zoufalém stavu. Počet dětí ve škole se zvyšuje, a tak není možné udržet na hřišti kvalitní trávník - ten se již na mnoha místech změnil v prašné plochy. Proto Základní škola Studentská zažádala Středočeský kraj o dotaci ve výši 1 milionu korun. Spolufinancování i případné realizace byly v červnu schváleny zastupitelstvem města. Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací dle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence.  V rámci schvalování byla kladně vyřízena právě i žádost o výstavbu nového hřiště, k jejíž realizaci dojde na podzim tohoto roku nebo nejpozději na jaře 2016.

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta