Pan architekt oslovil s tématy v Mnichově Hradišti Ateliér MáMa, vedený arch. Josefem Mádrem a arch. Šárkou Malošíkovou. Zadáním pro zimní semestr se stala konverze opuštěného areálu továrny - bývalá chemická čistírny Benešovky a řešení proluky u náměstí (úzká parcela na rohu Turnovské  a Jiráskovy ulice). Studentské projekty tak mohou pomoci nalézt skrytý potenciál a prověřit stávající záměry. Nastartování práce na projektech a obeznámení se s místem proběhlo minulý týden v MH prostřednictvím třídenního workshopu. Do města dorazila skupina 25 studentů v doprovodu  pedagogů, která se ubytovala v  hotelu U Hroznu. Město poskytlo, kromě témat  k řešení, prostor pro práci v „Kocmanově vile“. Studenti se během workshopu setkali s AM Jakubem Chuchlíkem, starostou Ondřejem Lochmanem a radní Janou Podzimkovou. Setkání se nesla v duchu sbírání informací, ozřejmění celkové společenské situace, potřeb a možností města. Výsledné studentské projekty budou prostřednictvím výstavy v lednu 2016 představeny v MH široké veřejnosti. Doufáme, že se podaří navázat trvalou spolupráci s FA a studenty, a jejich činnost zde bude pokračovat i v budoucnu. Neotřelé studentské nápady tak třeba přispějí k rozčeření nehybných vod maloměsta.

Citace z ateliérového zadní:

„Letos jsme se rozhodli pro Mnichovo Hradiště, malé město s bohatou historií ležící na významných dopravních tepnách. Jeho rozvoj je v posledních letech  zajišťován zejména ne zcela ideální zástavbou rodinných domů za hranicemi města. Jinak se ve městě zdánlivě nic zásadního neděje.
Úkol je tedy obtížný a zaslouží si velkou pozornost. Jak má vypadat nová výstavba v osmitisícovém městě? Jak najít náplň, která městu opravdu chybí? Jakou formu zvolit, aby byla dostatečně nadčasová a nezestárla okamžitě po svém vzniku?“