Informace o ZD jsou na Profilu Zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=83119

Stažení kompletní ZD je možné zde:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=83119
Pro stažení je třeba se registrovat.