Revitalizace zeleně v místní části Veselá.

 1 400 000,- Kč bez DPH

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Výkaz výměr

Projektová dokumentace