Dne 07.06.0218 byla na profilu zadavatele zveřejněna podlimitní VZ "Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti". 

Podrobnosti VZ jsou uvedeny na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=189555