V pátek 09.03.2018 dojde k omezení provozu odborů ve staré části budovy radnice

z důvodu změn el. vedení. Od 9 hodin bude tato část budovy bez proudu a následující

odbory nebudou v provozu: Kancelář vedoucího úřadu, vč. starosty a místostarosty,

Odbor finanční a školský, Odbor správních činností a živnostenský úřad a Odbor dopravy.

Provoz zbývajících odborů nebude omezen.

Běžný provoz se rozběhne opět v pondělí 12.03.2018. Děkujeme za pochopení !