Textová část:

ÚS VP města Mnichovo Hradiště a jeho okolí

 

Grafická část:

Výkres A01 - širší vztahy

Výkres A02 - bariéry

Výkres A03 - problémový výkres - mentální mapa

Výkres K01 - pěší síť - trasy a propojení

Výkres K02 - bezmotorová prostupnost území - celek

Výkres K03 - koncepce stromořadí - celek

Výkres M01 - vymezení rozhraní město - krajina

Výkres M02 - veřejná prostranství - současný stav

Výkres M03 - veřejná prostranství - hierarchizace

Výkres M04 - pěší síť - trasy a propojení

Výkres M05 - bezmotorová prostupnost území - město

Výkres M06 - koncepce stromořadí - město

Výkres M07 - koncepce zelených pásů a propojení

Výkres M08a - provozní dopravně-urbanistické řešení - var. 1

Výkres M08b - provozní dopravně-urbanistické řešení - var. 2

Výkres M08c - provozní dopravně-urbanistické řešení - var. 3

Výkres M08d - provozní dopravně-urbanistické řešení - negativní průkaz 1

Výkres M08e - provozní dopravně-urbanistické řešení - negativní průkaz 2

Výkres M09 - doprava v klidu

Výkres P01 - etapizace - priority

Výkres R01 - úpravy II/610 - vzorové řezy