Zabývá se analýzou základních sociálně demografických charakteristik města. Ve své první části se analýza věnuje demografickým charakteristikám města. Součástí demografické analýzy je prognóza věkového složení a prognóza přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva. Ve druhé části jsou analyzovány sociálně ekonomické charakteristiky města Mnichovo Hradiště, které vyúsťují v prognózu trhu práce a podrobný rozbor nezaměstnanosti v městě. Kapitoly věnované aktivní politice zaměstnanosti, vybavenosti města, kriminalitě a sociálně patologickým jevům dále dokreslují sociální situaci obyvatel města Mnichovo Hradiště.

Socio-demografická analýza města Mnichovo Hradiště