Spolek Jekhetani Luma – Společný Svět podporuje rovný přístup dětí ke vzdělávání již pátým rokem. I letos vyhledávají terénní sociální pracovníci rodiny s předškoláky z takzvaně sociokulturně znevýhodněného prostředí z celého okresu. Nejprve motivují jejich rodiče k rozhodnutí zapsat děti do mateřské školy alespoň na poslední rok před nástupem do školy, později jim pomáhají nepropásnout termín zápisu a včas zařídit vše potřebné k přijetí.

Do projektu se s výjimkou jediné lékařky zapojili všichni pediatři z okresu. Informují o projektu rodiče těch dětí, kterým by docházka do mateřské školy zvláště prospěla. Opět se daří většinu rodičů k zápisu i docházce dětí do školky přesvědčit. Pokud zápis do školky možný není, mohou rodiče využít program „10 minut denně pro vaše dítě“, v němž se učí zábavnou formou připravovat své dítě na nástup do školy doma. Školákům z chudších rodin je poskytována pomoc k získání školních obědů zdarma.

Letos opět projekt Terénní program LUMA podpořil Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím Humanitárního fondu. Spolek připravuje pro své klienty příjemnou novinku. Osoby v hmotné nouzi budou moci již brzy začít čerpat bezplatnou potravinovou pomoc.

Tisková zpráva