Datum Předmět Subjekt Zodpovídá
05.11.2018 nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 798/11 a p. č. 868/6 v k. ú .Dneboh M. P.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
07.11.2018 pachtovní smlouva na propachtování pozemků p. č. 222/1, p. č. 222/8, p. č. 223, p. č. 580/2 v k. ú. Hoškovice ZD Březina nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
19.12.2018 pachtovní smlouva na propachtování pozemků p. č. 754, p. č. 647/9 v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště ZD Březina nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
28.11.2018 pachtovní smlouva na propachtování části pozemků p. č. 792/1, p. č. 792/10, p. č. 793, p. č. 794/1, p. č. 794/2, p. č. 867/1 v k. ú. Dneboh František Vojtíšek,
IČ 498 00 833
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
03.10.2018 nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1408/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště Výstavba sítí Kolín, a.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
19.09.2018 nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1408/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště

Výstavba sítí Kolín, a. s.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
01.10.2018 nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1408/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště Prockert a Hynek, a. s.
smlouva
 
odbor investic a komunálního hospodářství
28.06.2018 Pachtovní smlouva na pozemek p. č. 433 v k. ú. Mnichovo Hradiště Z. M.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
15.08.2018 Nájemní smlouva o nájmu nemovitosti 1/22 pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště

J.P.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
04.06.2018 Smlouva o nájmu, p.č. 2312, Mn. Hradiště H.N., T. 
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
12.09.2018 Smlouva o nájmu, p.č. 677, Mn. Hradiště Václav Eichler, Klášter Hradiště nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
17.07.2018 Dodatek č. 10 k NS, č.p. 38, Mn. Hradiště ZUŠ Mn. Hradiště
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.08.2018 Dodatek č. 1 k NS, p.č. 186, Mn. Hradiště

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3

ZŠ Mn. Hradiště
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
22.02.2018 Nájemní smlouva, p.č.186, Mn. Hradiště Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
28.06.2018 pachtovní smlouva na propachtování pozemků p. č. 344/6, p. č. 588/6, p. č. 588/19, p. č. 588/21, p. č. 588/22, p. č. 772/8, p. č. 772/9 v k. ú. Olšina ZD Březina nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
23.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
01.06.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště L.H., M.H.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
23.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště I.L., M.H.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
23.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Jednota bratrská Mnichovo Hradiště
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
18.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Loona Dance
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
24.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Český rybářský svaz, z.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
28.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Pěvecký sbor Charmone Mnichovo Hradiště, z.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
06.06.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Laxus, z.ú., Nymburk
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
23.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Svaz postižený civilními chorobami, z.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
24.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště LUMA MB, z.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
14.05.2018 Smlouva o nájmu, čp. 744, Mn. Hradiště Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Mn. Hradiště
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
18.05.2018 Smlouva o nájmu objektu - prostor k podnikání, čp. 69, Mnichovo Hradiště

BREMA, spol. s r.o.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
28.06.2018 NS o nájmu nebytových prostor v čp. 64, Dneboh František Vojtíšek
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
15.03.2018 NS na nebytové prostory v čp. 1451, Družstevní, Mn. Hradiště Denní centrum pro seniory Jizera, z.s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
30.06.2018 pachtovní smlouva na propachtování pozemků p. č. 136/1 a p. č. 136/2 v k .ú. Sychrov nad Jizerou - změna názvu propachtovatele Život v sadu, z. s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
07.05.2018 nájemní smluova na pronájem části pozemku p. č. 940/1 v k .ú. Mnichovo Hradiště S. D.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
02.05.2018 nájemní smlouva na část pozemku p. č. 421/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště

E. Š.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
02.05.2018 nájemní smlouva na pozemek p. č. 1/6 v k. ú. Lhotice u Bosně manželé B. Č. a M. Č.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
02.05.2018 pachtovní smlouva na pozemek p. č. 443/5, p. č. 441/1, p. č. 441/2, p. č. 438/1, p. č. 438/2, p. č. 439 v k. ú. Dneboh Jaroslav Bulva, soukromý zemědělec
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
02.05.2018 pachtovní smlouva na pozemek p. č. 443/4, p. č. 882/2 v k. ú. Dneboh J. M.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
29.03.2018 Pachtovní smlouva na pozemek p. č. 435 v k. ú. Mnichovo Hradiště, zapsáno na LV 1001 pro obec Mnichovo Hradiště manžélé R. a L. T.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
29.03.2018 Pachtovní smlouva na pozemek p. č. 437 a p. č. 438 v k. ú. Mnichovo Hradiště, zapsáno na LV 1001 pro obec Mnichovo Hradiště manželé D. a R. K.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
01.03.2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 940/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 42 m2, zapsáno na lV 1001 pro obec Mnichovo Hradiště paní Z. D.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
29.03.2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 138/17 v k. ú. Sychrov nad Jizerou o výměře 50 m2, zapsáno na LV 1001 pr obec Mnichovo Hradiště Ing. P. Š.
smlouva
 
odbor investic a komunálního hospodářství
01.03.2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 136/3 v k. ú. Sychrov nad Jizerou o výměře 120 m2, zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště J. R.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
22.02.2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 138/15 v k. ú. Sychrov nad Jizerou o výměře 80 m2, zapsáno na LV 1001 pro obec Mnichovo Hradiště

J. a Z. D.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
22.02.2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 138/15 v k. ú. Sychrov nad Jizerou o výměře 15 m2, zapsáno na LV 1001 pro obec Mnichovo Hradiště F.S.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
21.02.2018 Nájemní smlouva na pozemek p. č. 820/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 629 m2, zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

V.M.
smlouva

odbor investic a komunálního hospodářství
12.12.2017 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.03.2016 na rozúčtování záloh na služby - budova č. p. 880 v k. ú. Mnichovo Hradiště Spolek Junák - český skaut, z. s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017

Nájemní smlouva
část pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 496 m2 zápsano na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

J.F.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017 Nájemní smlouva
část pozemku p. č. 940/1 k.ú. Mnichovo Hradiště o výměře 42 m2 zápsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
E.R.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017 Nájemní smlouva
část pozemku (1/22) p. č. 1470/1 o výměře 496 m2 zápsano na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Mgr. H.K.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
12.09.2017

Nájemní smlouva
nájem části prostoru věže radnice pro umístění 3 ks vysílačů WIFI pro účely free wifi hotspot

ITBUSINESS, s. r. o.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
06.09.2017 Nájemní smlouva
pozemek p. č. 18 o výměře 146 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
J.F.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
19.07.2017 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 13.01.2005
ukončení nájmu pozemků p. č. 1992/167 o výměře 1 008 m2, p. č. 1992/168 o výměře 1 008 m2, p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2, p. č. 1992/170 o výměře 1 006 m2, p. č. 1992/171 o výměře 983 m2 zapsáno na LV 10001 v k. ú. Mnichovo Hradiště
ZD Březina nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
27.06.2017

Pronájem pozemku
část pozemku 109/6 o výměře 2 013 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Z.E.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
16.03.2017 Pronájem pozemku
část pozemku p. č. 195/1 o výměře 400 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
K.P.
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
17.05.2017

Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2337/2 o výměře 3 425 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Ing. M.K.
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.4.2017 Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2331/2 o výměře 3 407 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
 
M. S.

smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.4.2017

Nájem objektu - prostor k podnikání
pronájem budovy bez č. p. v ulici Studentská na p. č. 187 o výměře 122 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Zdeněk Kasal
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
27.3.2017 Rozšíření nájmu části pozemku
pozemek p. č. 792/10 o výměře 70 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

S. F.
smlouva

Odbor investic a komunálního hospodářství
23.3.2017 Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2554 o výměře 1966 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
ZD Březina
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
16.3.2017

Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 635/14 o výměře 1072 m2 zápsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště 

J.B., M.J.
smlouva
 

Odbor investic a komunálního hospodářství
21.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 438 o výměře 703 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
manželé H. a P. M.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
21.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 432 o výměře 540 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
R. Z.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
5.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2658/51 o výměře 264 m2, p. č. 2658/50 o výměře 1705 m2 a p. č. 2658/46 o výměře 1973 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Ing. Zbyněk Hýzler
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
5.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2707/1 o výměře 713 m2 a p. č. 2659 o výměře 1143 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
ZD Březina nad Jizerou
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
19.9.2016 Pronájem zdravotnického prostoru
místnost č. 137 o výměře 21,05m2, na pozemku č. 1948 zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
19.09.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2561/19 a p. č. 2561/20 o výměře 420m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
PROF SVAR s.r.o.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
22.08.2016 Pronájem části pozemku za účelem zřízení zahrádky
pozemek p. č. 940/1 o výměře 51 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
J. R.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.08.2016 Pronájem části nemovitosti(střechy) za účelem umístění stožáru pro umístění antén a prostor v podkroví
55x53x14cm, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
ITBUSINESS, s.r.o.
Smlouva
Odbor správy majetku a rozvoje města
25.07.2016 Užívání části pozemku za účelem umístění reklamního totemu
pozemek p. č. 2446/2 o výměře 4 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Truck Arena a.s.
Smlouva
Odbor správy majetku a rozvoje města
25.07.2016 Užívání části pozemku jako hřiště pro občany obce Olšina
pozemek p. č. 628 o výměře 952 m2, p. č. 631/10 o výměře 2152 m2, p. č. 631/15 o výměře 394 m2 a p. č. 631/12 o výměře 577 m2 v kat. území Olšina, zapsáno na listu vlastnictví 51 pro obec Mnichovo Hradiště
manž. Ing. KB a DB
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.06.2016 Užívání části pozemku za účelem zřízení zahrádky
pozemek par. č. 421/1 o výměře 1567 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště
L.Š.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.06.2016 Užívání části pozemku k parkování osobních automobilů
pozemek par. č. 845/9 o výměře 60 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště
Bc. Kamila Sedláková, MALYRA
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
04.04.2016 Užívání části pozemku k zemědělské činnosti
pozemek par. č. 133/1 o výměře 1500 m2 v kat. území Sychrov nad Jizerou
M. V.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.04.2016 Pronájem pozemků p. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba čp. 880, p. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez čp/če a p. č. 397/1 o výměře 2186 m2 zahrada v kat. území Mnichovo Hradiště Junák – český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z. s.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
04.01.2016 Pronájem pozemků ovocných sadů k zemědělské činnosti pozemky par. č. 136/1 o výměře 53300 m2 a par. č. 136/2 o výměře 1515 m2 v kat. území Sychrov nad Jizerou, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Mnichovo Hradiště J.K., N.L., P.M., J.N., M.V., J.Z.
Odbor investic a komunálního hospodářství
10.12.2015 Smlouva o nájmu nebytových prostor za účelem provozování psychiatrické ambulance stavba občanské vybavenosti čp. 378 v kat. území Mnichovo na pozemku par. č. 2312, zdravotnické prostory o celkové výměře 58,44 m2 Dosebe s. r. o.
Odbor investic a komunálního hospodářství
30.11.2015 Pronájem části pozemku za účelem zřízení příjezdové cesty s možností parkování osobních automobilů část pozemku par. č. 2751/3 o výměře 100 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec a kat. území Mnichovo Hradiště S. B.
Odbor investic a komunálního hospodářství
24.11.2015 Pronájem pozemku za účelem zřízení městské a komunitní zahrady část pozemku par. č. 2316/1 o výměře 290 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec a kat. území Mnichovo Hradiště Spolek MEZA
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.10.2015 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání nebytové prostory domu čp. 1135 v kat. území Mnichovo Hradiště za účelem provozování krejčovské dílny Věra Krůfová
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.05.2015 Užívání pozemků ovocných sadů za účelem zemědělské výroby pozemek par. č. 733/5 o výměře 787 m2 ovocný sad, par. č. 733/1 o výměře 884 m2 ovocný sad a par. č. 733/4 o výměře 496 m2 ovocný sad v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště J. R.
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.05.2015 Užívání pozemků za účelem louky pro sušení sena užívání pozemků par. č. 2593/5 o výměře 7077 m2 trvalý travní porost, par. č. 2593/6 o výměře 1380 m2 trvalý travní porost a par. č. 2593/8 o výměře 1529 m2 trvalý travní porost za účelem louky pro sušení sena O. S.
Odbor investic a komunálního hospodářství
22.01.2015 Pronájem garáže za účelem parkování osobního automobilu nemovitost budovy garáže na pozemku p. č. 1949/5 o výměře 22 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště M. K.
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.12.2014 Užívání pozemku za účelem pěstování zemědělských produktů p. č. 431 o celkové výměře 1381 m2 orná půda v kat. území Mnichovo Hradiště Z. M.
Odbor investic a komunálního hospodářství
20.10.2014 Pronájem části pozemku za účelem zřízení dětského hřiště p. č. 1866/1 v kat. území Mnichovo Hradiště KOHOUTEK-MH z.s.
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.09.2014 Pronájem nemovitosti včetně pozemků nemovitost čp. 880 na pozemku par. č. 818, pozemku par. č. 396, stavby bez čp. na pozemku p. č. 397/6, pozemků par. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, par. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha a par. č. 397/1 o výměře 2186 m2 zahrada v kat. území Mnichovo Hradiště M. M.
Odbor investic a komunálního hospodářství
30.06.2014 Pronájem pozemku k pravidelnému sekání trávy a jeho údržbě p. č. 461/1 o výměře 1898 m2 v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště M. B.
Odbor investic a komunálního hospodářství
09.06.2014 Užívání části pozemku o výměře 280 m2 za účelem zřízení zahrádky p. č. 421/1 orná půda v kat. území Mnichovo Hradiště manželé T. a Ž. W.
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.05.2014 Pronájem části pozemku o výměře 100 m2 za účelem parkování osobního automobilu p. č. 109/1 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště V. P.
Odbor investic a komunálního hospodářství