Datum Předmět Subjekt Zodpovídá
12.12.2017 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.03.2016 na rozúčtování záloh na služby - budova č. p. 880 v k. ú. Mnichovo Hradiště Spolek Junák - český skaut, z. s.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017

Nájemní smlouva
část pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště o výměře 496 m2 zápsano na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Jaroslava Fantová
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017 Nájemní smlouva
část pozemku p. č. 940/1 k.ú. Mnichovo Hradiště o výměře 42 m2 zápsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Eva Rymplová
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
20.11.2017 Nájemní smlouva
část pozemku (1/22) p. č. 1470/1 o výměře 496 m2 zápsano na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Mgr. Hana Kořínková
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
12.09.2017

Nájemní smlouva
nájem části prostoru věže radnice pro umístění 3 ks vysílačů WIFI pro účely free wifi hotspot

ITBUSINESS, s. r. o.
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
06.09.2017 Nájemní smlouva
pozemek p. č. 18 o výměře 146 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Jana Fidlerová
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
19.07.2017 Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 13.01.2005
ukončení nájmu pozemků p. č. 1992/167 o výměře 1 008 m2, p. č. 1992/168 o výměře 1 008 m2, p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2, p. č. 1992/170 o výměře 1 006 m2, p. č. 1992/171 o výměře 983 m2 zapsáno na LV 10001 v k. ú. Mnichovo Hradiště
ZD Březina nad Jizerou
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
27.06.2017

Pronájem pozemku
část pozemku 109/6 o výměře 2 013 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Zdeněk Erbrt
smlouva
odbor investic a komunálního hospodářství
16.03.2017 Pronájem pozemku
část pozemku p. č. 195/1 o výměře 400 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Kateřina Pospíšilová
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
17.05.2017

Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2337/2 o výměře 3 425 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Ing. Michael Kocman
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.4.2017 Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2331/2 o výměře 3 407 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
 
Michael Smolík
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.4.2017

Nájem objektu - prostor k podnikání
pronájem budovy bez č. p. v ulici Studentská na p. č. 187 o výměře 122 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Zdeněk Kasal
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
27.3.2017 Rozšíření nájmu části pozemku
pozemek p. č. 792/10 o výměře 70 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště

Stanislav Fanta
smlouva

Odbor investic a komunálního hospodářství
23.3.2017 Pronájem pozemku
pozemek p. č. 2554 o výměře 1966 m2 zapsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
ZD Březina
smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
16.3.2017

Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 635/14 o výměře 1072 m2 zápsáno na LV 10001 pro obec Mnichovo Hradiště 

pan Ján Baranovič
pan Michal Jeniš
Smlouva

Odbor investic a komunálního hospodářství
21.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 438 o výměře 703 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
manželé Majznerovi
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
21.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 432 o výměře 540 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
pan Zajíček
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
5.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2658/51 o výměře 264 m2, p. č. 2658/50 o výměře 1705 m2 a p. č. 2658/46 o výměře 1973 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Ing. Zbyněk Hýzler
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
5.12.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2707/1 o výměře 713 m2 a p. č. 2659 o výměře 1143 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
ZD Březina nad Jizerou
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
19.9.2016 Pronájem zdravotnického prostoru
místnost č. 137 o výměře 21,05m2, na pozemku č. 1948 zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
19.09.2016 Pronájem části pozemku
pozemek p. č. 2561/19 a p. č. 2561/20 o výměře 420m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Ing. David Volek, MBA
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
22.08.2016 Pronájem části pozemku za účelem zřízení zahrádky
pozemek p. č. 940/1 o výměře 51 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
pan Rympl
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.08.2016 Pronájem části nemovitosti(střechy) za účelem umístění stožáru pro umístění antén a prostor v podkroví
55x53x14cm, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Ing. Jakub Rulec
Smlouva
Odbor správy majetku a rozvoje města
25.07.2016 Užívání části pozemku za účelem umístění reklamního totemu
pozemek p. č. 2446/2 o výměře 4 m2, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště
Truck Arena a.s.
Smlouva
Odbor správy majetku a rozvoje města
25.07.2016 Užívání části pozemku jako hřiště pro občany obce Olšina
pozemek p. č. 628 o výměře 952 m2, p. č. 631/10 o výměře 2152 m2, p. č. 631/15 o výměře 394 m2 a p. č. 631/12 o výměře 577 m2 v kat. území Olšina, zapsáno na listu vlastnictví 51 pro obec Mnichovo Hradiště
manž. Ing. KB a DB
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.06.2016 Užívání části pozemku za účelem zřízení zahrádky
pozemek par. č. 421/1 o výměře 1567 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště
LŠ Pachtýř
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.06.2016 Užívání části pozemku k parkování osobních automobilů
pozemek par. č. 845/9 o výměře 60 m2 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště
Bc. Kamila Sedláková, MALYRA
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
04.04.2016 Užívání části pozemku k zemědělské činnosti
pozemek par. č. 133/1 o výměře 1500 m2 v kat. území Sychrov nad Jizerou
pan MV
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.04.2016 Pronájem pozemků p. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba čp. 880, p. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha, součástí pozemku je stavba bez čp/če a p. č. 397/1 o výměře 2186 m2 zahrada v kat. území Mnichovo Hradiště Junák – český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z. s.
Smlouva
Odbor investic a komunálního hospodářství
04.01.2016 Pronájem pozemků ovocných sadů k zemědělské činnosti pozemky par. č. 136/1 o výměře 53300 m2 a par. č. 136/2 o výměře 1515 m2 v kat. území Sychrov nad Jizerou, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Mnichovo Hradiště pachtýři JK, NL, PM, JN, MV, JZ
Odbor investic a komunálního hospodářství
10.12.2015 Smlouva o nájmu nebytových prostor za účelem provozování psychiatrické ambulance stavba občanské vybavenosti čp. 378 v kat. území Mnichovo na pozemku par. č. 2312, zdravotnické prostory o celkové výměře 58,44 m2 Dosebe s. r. o., zastoupená MUDr. Vandou Valentovou
Odbor investic a komunálního hospodářství
30.11.2015 Pronájem části pozemku za účelem zřízení příjezdové cesty s možností parkování osobních automobilů část pozemku par. č. 2751/3 o výměře 100 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec a kat. území Mnichovo Hradiště S. B., Mnichovo Hradiště
Odbor investic a komunálního hospodářství
24.11.2015 Pronájem pozemku za účelem zřízení městské a komunitní zahrady část pozemku par. č. 2316/1 o výměře 290 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec a kat. území Mnichovo Hradiště Spolek MEZA
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.10.2015 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání nebytové prostory domu čp. 1135 v kat. území Mnichovo Hradiště za účelem provozování krejčovské dílny Věra Krůfová
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.05.2015 Užívání pozemků ovocných sadů za účelem zemědělské výroby pozemek par. č. 733/5 o výměře 787 m2 ovocný sad, par. č. 733/1 o výměře 884 m2 ovocný sad a par. č. 733/4 o výměře 496 m2 ovocný sad v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště pan JR
Odbor investic a komunálního hospodářství
13.05.2015 Užívání pozemků za účelem louky pro sušení sena užívání pozemků par. č. 2593/5 o výměře 7077 m2 trvalý travní porost, par. č. 2593/6 o výměře 1380 m2 trvalý travní porost a par. č. 2593/8 o výměře 1529 m2 trvalý travní porost za účelem louky pro sušení sena pan OS
Odbor investic a komunálního hospodářství
22.01.2015 Pronájem garáže za účelem parkování osobního automobilu nemovitost budovy garáže na pozemku p. č. 1949/5 o výměře 22 m2 v kat. území Mnichovo Hradiště pan MK
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.12.2014 Užívání pozemku za účelem pěstování zemědělských produktů p. č. 431 o celkové výměře 1381 m2 orná půda v kat. území Mnichovo Hradiště paní ZM
Odbor investic a komunálního hospodářství
20.10.2014 Pronájem části pozemku za účelem zřízení dětského hřiště p. č. 1866/1 v kat. území Mnichovo Hradiště KOHOUTEK-MH z.s.
Odbor investic a komunálního hospodářství
01.09.2014 Pronájem nemovitosti včetně pozemků nemovitost čp. 880 na pozemku par. č. 818, pozemku par. č. 396, stavby bez čp. na pozemku p. č. 397/6, pozemků par. č. 396 o výměře 123 m2 zastavěná plocha, par. č. 397/6 o výměře 175 m2 zastavěná plocha a par. č. 397/1 o výměře 2186 m2 zahrada v kat. území Mnichovo Hradiště pan MM
Odbor investic a komunálního hospodářství
30.06.2014 Pronájem pozemku k pravidelnému sekání trávy a jeho údržbě p. č. 461/1 o výměře 1898 m2 v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště paní MB
Odbor investic a komunálního hospodářství
09.06.2014 Užívání části pozemku o výměře 280 m2 za účelem zřízení zahrádky p. č. 421/1 orná půda v kat. území Mnichovo Hradiště manželé TW a ŽW
Odbor investic a komunálního hospodářství
26.05.2014 Pronájem části pozemku o výměře 100 m2 za účelem parkování osobního automobilu p. č. 109/1 v kat. území Veselá u Mnichova Hradiště pan VP
Odbor investic a komunálního hospodářství