Vedení města zve občany lokality „za zámkem“ a souvisejících ulic na setkání, které se uskuteční v úterý 21. 11. od 18 hodin v prostorách kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti (V Lípách 151). Cílem schůzky je informovat o přípravě územního plánu, záměrech v této lokalitě i souvisejících projektech. Prostor bude dán také zástupcům investora, který v lokalitě realizuje developerský projekt. Další témata debaty se budou odvíjet i na základě připomínek a otázek účastníků setkání. Pozvánky s podrobnějším programem obdrží obyvatelé lokality do poštovních schránek v průběhu listopadu.