Jedním z palčivých problémů města, který komplikuje život řadě rodičů, je nedostatečná kapacita mateřských škol. Situace je ovšem podobná jako v řadě dalších větších i menších měst. Informace z ministerstva pro místní rozvoj, že v říjnu 2016 a v červnu 2017 bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vypsáno po jedné výzvě právě na „podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání a infrastruktury základních škol“, proto byla na řadě radnic zdrojem radosti. Ne však na dlouho.


Vedení města se rozhodlo, že je třeba napnout síly a zúčastnit se obou výzev – na rozšíření přece čeká jak školka v Mírová, tak v Jaselské ulici. Následovaly desítky hodin práce, vypracování veškeré potřebné dokumentace a v říjnu také podání první žádosti. Následně však z ministerstva dorazily špatné zprávy – zájem byl už v první vlně tak velký, že druhá výzva vypsána nebude.


„Rozhodl jsem se, že něco takového nemůžeme akceptovat a oslovil zhruba 400 středočeských starostů. Desítky se jich ozvaly nazpátek. Vybrali jsme asi dvacet reakcí a s průvodním dopisem je zaslali jak na ministerstvo školství, tak na ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o přerozdělení peněz z výzev, které nebývají vyčerpány,“ popisuje akci, kterou vyprovokovalo právě Mnichovo Hradiště, starosta Ondřej Lochman. V dopise zazněla především výtka, že ministerstvo svým rozhodnutím neumožňuje rozvíjet sektor vzdělávání strategcky a že zrušení druhé výzvy degraduje v mnoha případech dobrovolnou práci všech, kteří se podílejí na tvorbě místních akčních plánů vzdělávání.


Požadavek starostů podpořila i ministryně školství Kateřina Valachová, která ministryni Karle Šlechtové doporučila zrušení druhé výzvy ještě přehodnotit. Do věci se aktivně vložil i Svaz měst a obcí.


Na schůzce s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Zdeňkem Semorádem, kterou absolvoval Ondřej Lochman, zaznělo, že ministerstvo nyní navýší fondy pro školy a o přealokování financí na školky bude jednat s EU. To znamená, že další finance budou uvolněny až v letech 2019 či 2020.


A výsledek? Mnichovo Hradiště se svou první výzvou na rekonstrukci a rozšíření Mateřské školy Jaselská uspělo a získá z evropských fondů na tento projekt 14,5 milionu korun. Na rozšíření Mateřské školy Mírová však žádalo o dalších 10 milionů, jejichž přidělení je optikou rodičů v příliš vzdálené budoucnosti. I městu tato překážka narušuje harmonogram investičních akcí.


„Celá věc nás těší o to méně, že Mnichovo Hradiště je spádovou obcí, jejíž školky využívají i rodiny z okolí. Na druhou stranu tato záležitost dokazuje, že i starosta z malého města může nastartovat změny, které mají zásadní dopad,“ dodává Ondřej Lochman.

 

Dopis adresovaný ministryním Karle Šlechtové a Kateřině Valachové

Odpověď z MŠMT