Rada města i zastupitelstvo města schválilo návrh Dotační komise ze dne 11.02.2016 na poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2016 v rámci podaných žádostí o dotace ke dni 31.01.2016 a zároveň schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 sportovním a zájmovým organizacím dle předloženého přehledu.

Přehledy jsou uvedné v přiložených usneseních RM a ZM: